سید اسماعیل موسوی

امام جمعه شهر : محمود آباد نمونه

استان : قزوین

تاريخ معارفه : 1399/5/10

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه خرمدشت(استان قزوین)

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1399/5/18 - 19 : 7

پرتال استان ها