علی اکبر منصوری

امام جمعه شهر : رزن

استان : همدان

تاريخ معارفه : 1399/6/14

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه شیرین سو(همدان)

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1399/7/1 - 58 : 17

پرتال استان ها