تماس با ما

تلفن
فکس
ایمیل

مخابرات شورا :
66495950
66412307
-

دفتر ریاست شورا :
66418127
-
Hajaliakbari@ejna.ir

دفتر معاونت امور استانها :
64412798
-
--------------
 
دفتر معاونت بازرسی :
64412793
-
bazrasi@ejna.ir

دفتر معاونت فرهنگی :
77680340-4
-
----------------

دفتر معاونت اداری-مالی :
-
66412307
javidi@ejna.ir

دفتر معاونت سیاسی :
66971001-3
-
-----------------

دفتر معاونت گزینش :
0253-7742361
-
gozinesh@ejna.ir

دفتر روابط عمومی :
64412681
-
info@ejna.ir

دفتر مدیریت ستادها :
64412783
-
sayyah@ejna.ir

مجتمع آدینه تهران :
44845901-4
44835140
adine-th@ejna.ir

مجتمع آدینه مشهد :
0513-2255511
0513-2227844
adine-msh@ejna.ir

 


يکشنبه 1397/8/27 - 17 : 1

پرتال استان ها