پنج شنبه 1396/4/8 - 42 : 6
مشخصات امام جمعه
جواد واثق
جواد واثق
ماهدشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
خطر اول جهان اسلام رژیم صهیونیستی است نه داعش .
نماز جمعه این هفته ماهدشت در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و مقارن با روز قدس توسط امام جمعه محترم و با حضور مردم مومن و انقلابی این شهر در دانشگاه پیام نور ماهدشت اقامه گردید.
اخبار
ارتباط با امام جمعه