چهارشنبه 1396/11/4 - 47 : 10
مشخصات امام جمعه
حسین خالق پرست
حسین خالق پرست
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/17
حج عزت مندانه امسال نشانه اقتدار نظاام اسلامی است

بسم الله الرحمن الرحیم

خظبه 17شهریورماه 96

خطبه اول:

1-   عن الامام المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام :"ثلاث من حفظ علیها سعد :اذاظهرت علیک نعمة فاحمدالله واذا ابطاء عنک الرزق فاستغفر الله واذااصابتک شدة فاکثر من قول لاحول ولا قوة الاباالله " امام میفرماید سه چیز راهرکس مواظبت کندخوشبخت خواهدشداول چون نعمتی برایش پدید آمد خدارا سپاس گوید وچون روزیش دیررسیدازخدا آمرزش خواهد وچون سختیی  پیش آمد ذکر لاحول ولاقوةالاباالله زیادگوید بحث در خطبه اول باتوجه به عید الله اکبر عید ولایت امامت مولای مقیان امام علی علیه السلام موضوع بحث را به حدیث منزلت اختصاص میدهیم

2-   خلافت ازواژه خلف یعنی به معنای عقب وپشت می اید وخلف وعده یعنی به پشت انداختن وعده است وبه فرزندان خلف میگویند زیرا پشت وعقبه شخص را  شکل میدهد  وخلافت به کسر خاء به معنای نیابت ازغیر را گویند وبه کسی که عهده دار منصب خلافت میشود خلیفه گویند ودر قرآن نیز این واژه به همین معنا نیز بکار رفته است" وقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولاتتبع سبیل المفسدین(اعراف 142)حضرت موسی برای مدت کوتاهی حاضرنمیشود مردم را بدون امام ورهبر تنها بگذارد چطور که گفته میشود که جانشینی پیامبراسلام در یک غیبت دا ئمی وطولانی یک امر انتخابی و شورائی و به مردم واگذار شده باشد وخود این آیه دلالت تصریح دارد به اینکه رهبری وامامت یک امر عادی نیست که بخواهد انتخاب مردم در اصل آن دخیل باشد باید این را به عنوان  امر الهی وانتصابی از جانب خدا دانست لاغیر 

3-  "ولایت اولیای خدا مظهر ولایت خداست " از جهت اولیه حکومت وولایت تنها از آن خداست وازاین جهت حکومت برمردم ازمصادیق ولایت است کسی راشایسته نیست که دراین جایگاه قرارگیرد مگر اینکه مظهر ولایت الهی باشدوکسی که مظهر ولایت الهی نیست حق ورود به این جایگاه را ندارد حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست ولایت برای ذریه وفرزندانش میکند خداوند در جواب میفرماید" قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین" (بقره آیه 124) 

4-  "حکومت بزرگترین عرصه فعالیت خلیفه الهی است "خداوند خلافت وجانشینی خود را به صالحان میدهد درخصوص داوود علیه السلام میفرماید" یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله""(ص 26) ای داوود ماتو را جانشین خود در زمین قرار دادیم وبین آنان به عدل وحق داوری کن واز هوای نفس بپرهیز که از گمراهانن خواهی شدنکته بسیار مهم اینکه باید به آن توجه داشت این است که حکومت بزرگترین عرصه فعالیت خلیفه الهی است واین در حوزه قضاوت وقدرت واجرای احکام الهی وقانون گذاری ازوظایف حاکم اسلامی است خلافت در حوزه حکومت ورهبری نه تنها به معنای خلافت ازجانب خدامطرح است بلکه حتی درآیات قرآن خلافت در این حوزه از رهبر.حاکم پیشین نیز مطرح است مثل جانشینی حضرت سلیمان از داوود(ع) نام برد وخداوند در قرآن از آن به عنوان ارث یاد کرده است "و ورث سلیمان داوود" در اینجا غالب مفسران چه شیعه وچه اهل سنت منظور از ارث را نبوت و حکومت میدانند

5-   "حدیث منزلت گواه مهمی بر اثبات خلافت وامامت امی مومنان است ": پیامبر اسلام با توجه به آیه 142 سوره اعراف میخواستند به همگان بگویند که این انتصاب از جانب الهی است وحدیث منزلت فقط توصیه برای دوست داشتن علی ابن ابی طالب ع نیست بلکه موضوع فراتر از این معنا است که همان امامت وجانشینی بعد رسول الله است وهمانند حضرت موسی عمل کرده است و حدیث منزلت فقط یکبار در غزوه تبوک نبود که بیان شد بلکه بارها پبامبر در مناسبتهای مختلف آن را  در سدالابواب ودر جریان اخوت در مدینه ومهمترین آن در جنگ تبوک بود که پیامبر اسلام دنبال بد گویی منافقان فرمود یاعلی " انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی "بیان فرمودند واین حدیث از احادیث مشهور نبوی ومورد قبول عالمان شیعه وسنی است واز نظرعلمای شیعه حدیث منزلت اثبات خلافت وجانشینی بعد رسول خداست وآن رامتواتر میدانند

6-   "یاعلی انت منی  بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی "شباهتهای خلافت هارون وخلافت امام علی(ع) مقام وجایگاه ولائی هارون نزد موسی وازاین جهت در تشبیه رسول خدا میتوان عظمت ومقام امام علی ع وشایسته بودن حضرت برخلافت بعد رسول خدا پی برد با بررسی این حدیث شریف نکات مهمی میتوان بدست آورد 1-ازجمله اینکه باتکیه بر ماجرای هارون وموسی در قرآن هارون وزیر وشریک موسی در کارش بود  ودر نتیجه پس علی ع نیز در امر خلافت وولایت جزنبوت شریک پیامبر ص میباشد 2-  دیگر اینکه هارون دومین شخصیت بعد از موسی در میان بنی اسرا ئیل بود وعلی ع نیز چنین بود  3- اینکه هارون برادر موسی بود وعلی بدلیل حدیث موءاخات  که به تواتر درکتب شیعه وسنی نقل شده برادر رسول خدا بود  هارون برترین قوم موسی بود  وعلی ع نیز چنین بود4- وهارون خلیفه موسی در زمان غیبت بطور مطلق بود  وامام علی ع نیز چنین بود بویژه اینکه  در غزوه تبوک فرمود"لاینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی شایسته نیست که من به تبوک بروم وتوجانشین من نباشی  5- مهمتر اینکه هارون عالمترین فرد قوم موسی بود علی هم به تصریح پیامبر نیز چنین بود 6- اطاعت هارون بریوشع بن نون وصی موسی واجب بود  واطاعت علی بر فرض وصایت آقایان ابوبکر وعمر وعثمان برهرشخص دیگری واجب بود 7- هارون محبوبترین  شخص نزد خدا موسی بود وعلی ع نیز این گونه بود  8- خدا پشت موسی را بابرادرش هارون نیرومند و محکم ساخت و پشت پیامبر(ص) را با علی(ع)

7- کلام آخرپیروی از ولایت فقیه تجلی به عمل فرهنگ غدیراست: در عصرحاضرفرهنگ غدیر نسخه نجات بخش بشر گرفتارامروز است وقتی که گرفتاری وبد بختی بشر را می بینیم همه اینها بخاطر ندیدگرفتن فرهنگ غدیراست بشریت دیروزاشتباه بزرگی کرد که ازغدیرفاصله گرفت واین دیوارکج تا زمان ظهور راست شدنی نیست چرا بابودن قرآن وبیت الله درمکه ومزار پیامبر در مدینه داعش وتکفیروطالبان واین همه مکتبهای دروغین بوجود می آید؟ ومسلمانان در سراسر دنیا بخاطر چند دستگی بجان هم افتاده اند وبه برادر کشی مشغولند چرا فلسطین بعد هفتادسال هنوزاتفاقی درآنجا نیافتاده است؟  بیشتر خاک آن بدست صهیونیستها وبخشی دیگر بدست یک بها ئی بنام محمود عباس افتاده ویک باریک غزه با مساحت بسیار کوچک بدست مردم واقعی فلسطین است چرا امروزدرمیانمارعده ائی بت پرست بودائی بجان مسلمانان بی پناه ومظلوم افتاده اند وآنهارا زنده درآتش می سوزانندو مدعیان حقوق بشرخفه شده دم نمیزنند یک نهنگ به گل مینشند این غربیهای مدعی برای نجات آن همه امکانات را بکار میبرند ولی در این جا دم نمی زنند  جهان اسلام چاره ئی ندارد جز اینکه بدامان غدیر برگردد واشتباه گذشتگان را تکرار نکند امروز هر نقطه ای ازعالم محبت غدیر وفرهنگ غدیردرآنجا به چشم میخورد دشمن درتسلط برآنجا ناتوان است امروز بخاطر وجود حزب الله طومار تکفیریها درلبنان برچیده شد درعراق وسوریه نیز نزدیک وبه تمام شدن ماجرای این گروه سبکسر وبی خردهستیم در یمن حکام سعودی در چاه یمن در حال فرو رفتن هستند وبدنبال جمهوری اسلامی برای نجات هستند 

خطبه دوم :       

1-     حج عزت مندانه امسال نشانه اقتدار نظاام اسلامی است  جا دارد به اینکه از باز گشت حاجیان عزیز بویژه عزیزان حاجی ما در شهرستان اشتهارد خیر مقدم عرض نماییم و دیگر اینکه از دست اندرکاران حج از سازمان حج و زیارت و بویژه بعثه مقام معظم رهبری و حاجیان عزیز که با همکاری خود توانستند مراسم حج را با اقتدار انجام بدهند تقدیر و تشکر نماییم البته نباید از خون بیگناه حاجیان ما درمنا سال گذشته ودرسالهای قبل نیز گذشت ومسئولان باید باتمام قوا در پی احقاق حق شهدای مظلوم باشند

2-    2- آقای شهردار محترم به فکر خدمت باشید :باخبر شدیم که جناب آقای ملاحسنی ازطرف شهرای اسلامی شهر اشتهارد به عنوان شهردارانتخاب شدند ما ضمن تبریک به ایشان که از یادگاران خانواده معظم شهید هستند انتظار بیشتیرداریم اولا تمام تلاش خود را برای عمران وآبادانی وفرهنگ شهر مصروف دارند ومراقب باشند که وارد بازیهای سیاسی که ما به آن جنگ کلک بازی سیاسی میگوییمم نشوند دراین شهر متاسفانه افرادی هستند که نه دلشان برای شهر ومردم میسوزد ونه بدنبال حفظ عزت این نظام وخون شهدا هستند فقط بدنبال ابرازوجود ومطرح کردن خودشان هستند ازبی هویتی دست به هرکاری میزنند بنده طلبه هم در خدمت هستم هرجا کمکی از ما بر می آید آماده کمک هستیم

3-  امروز هفده شهریور ماه سالروز کشتار مردم تهران در میدان ژاله تهران بدست رژیم پهلوی هستیم که در این حادثه خیل کثیری از مردان وزنان وجوانان شهید وعده زیادی نیز مجروح شدند حق طلبی مردم ایران ولبیک به ندای امام خمینی ره توانست طومار 2500ساله شاهان فاسد را ازین کشور برچینند ما درود سلام را برروح آن دلیرمردان شهید میفرستیم 

اخبار
ارتباط با امام جمعه