شنبه 1396/2/9 - 24 : 4
مشخصات امام جمعه
حسین رستمی
حسین رستمی
گرمدره
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
در بحث سلامت و امنیت انتخابات علاوه بر ارگانهای ذیربط همه ما مسئول هستیم.
ارتباط با امام جمعه