شنبه 1396/9/25 - 6 : 5
مشخصات امام جمعه
حسین رستمی
حسین رستمی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/30
با نقض روح ومتن برجام خباثت شیطان بزرگ برای جامعه بین المللی روشن شد.
ارتباط با امام جمعه