يکشنبه 1396/2/10 - 52 : 5
مشخصات امام جمعه
علی الهی
علی الهی
محمد شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
دقت بیشتر در انتخاب اصلح

بسمه تعالی

خطبه اول

(اول اردیبهشت ماه 96) :

اوصیکم و نفسی بتقوی الله – برادران و خواهران , نمازگزاران محترم را توصیه به تقوی, انجام واجبات و ترک محرمات دارم.

اخبار
ارتباط با امام جمعه