يکشنبه 1396/1/6 - 43 : 13
مشخصات امام جمعه
علی الهی
علی الهی
محمد شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
بهار

بسمه تعالی

خطبه اول(4فروردین 96):

اوصیکم و نفسی بتقوی الله – برادران و خواهران ،نمازگزاران محترم را توصیه به تقوی , انجام واجبات و ترک محرمات دارم.

 

 

 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه