شنبه 1395/11/2 - 4 : 23
مشخصات امام جمعه
علی الهی
علی الهی
محمد شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
ادامه بحث ملغی و گرامیداشت فداکاری شهدای آتش نشان ساختمان پلاسکو

بسمه تعالی

(1بهمن ماه95)

خطبه اول:

 

اوصیکم و نفسی بتقوی الله – برادران و خواهران ونمازگزارن محترم وحاضر در این مکان و خود را توصیه به تقوی , انجام واجبات , ترک محرمات وعنایت ویژه و عمل به مضمون آیات وروایاتی می نمایم که در ضمن خطبه ها مطرح می شود.

اخبار
ارتباط با امام جمعه