جمعه 1396/4/2 - 45 : 23
مشخصات امام جمعه
علی امیدوار
علی امیدوار
انگوت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
روزجهانی قدس رمزموفقیت واتحاد مظلومان وروز نابودی صهیونیسم
حجت الاسلام امیدوار امام جمعه انگوت در نماز جمعه این هفته گفت روزجهانی قدس رمزموفقیت واتحاد مظلومان وروز نابودی صهیونیسم وفرصتی برای باز پس گیری حق فلسطینیان از اسرائیل است که توسط معمار انقلاب اسلامی در سی وهشت سال پیش برای دفاع از مظلومان اعلام شده است و امروز ایران اسلامی بارهنمودهای مقام معظم رهبری وباحضورمردم باشکوه درصحنه وبانمایش قدرت نیروهای خالص سپاهی ودیگرنهادهااقتدارواعتبار ایران رابیشترومسیررشدرا روشن تر ومبارزه با حاکمان ستمگرراجدی تر کرده است
اخبار
ارتباط با امام جمعه