پنج شنبه 1396/7/27 - 18 : 14
مشخصات امام جمعه
علی امیدوار
علی امیدوار
انگوت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
ایستادگی ملت ایران وفرزندان رشید میهن اسلامی باعث ناراحتی دشمنان اسلام وبخصوص آمریکای شیطان شده است .

حجت السلام امیدوار امام جمعه انگوت در نماز جمعه این هفته مطالبی پیرامون مسئولیت حضرت امام سجاد(ع )وحضرت زینب (س)گفت:ایشان باخطبه ها ،سخنرانیها ودعاهایشان از اهداف قیام حضرت امام حسین (ع)وخون آن حضرت پاسداری کرده وآن را زنده نگه داشتندوامروزنیروهای انقلابی وسپاه ،بسیج وارتش ونیروهای انتظامی وتربیت یافتگان مکتب حسینی ازانقلاب اسلامی عزت وعظمت کشورمان پاسداری می کنند واین ایستادگی ملت ایران وفرزندان رشید میهن اسلامی باعث ناراحتی دشمنان اسلام وبخصوص امریکای شیطان شده است .

اخبار
ارتباط با امام جمعه