شنبه 1396/9/25 - 7 : 5
مشخصات امام جمعه
علی امیدوار
علی امیدوار
انگوت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
چاپلوسی وتملق به جای تخصص ،تعهدوخلاقیت،وسیله ارتقاء وبدست آوردن مسئولیت ها، معظل اصلی مشکلات امروز جامعه و به وجود آمدن گرفتاری ها درحوزه کار ،اقتصاد وفرهنگ شده است
حجت الاسلام امیدوار امام جمعه انگوت بعداز دعوت به رعایت تقوای  الهی وتاکید به سلامت روح وجان باپرهیز از گناهان جسمی و روحی گفت:انسان متقی وشریف با روح وجان پاک می تواند حرمت دین وحقوق دیگران را رعایت کندو ازخدمت به خلق و عبادت واطاعت الهی لذت ببردودربخشی دیگری از سخنانش با اشاره به دوران امامت حضرت امام حسن (ع)گفت:چاپلوسی وتملق به جای تخصص ،تعهدوخلاقیت،وسیله  ارتقاء وبدست آوردن مسئولیت ها، معظل اصلی مشکلات امروز جامعه و به وجود آمدن  گرفتاریهادرحوزه کار ،اقتصاد وفرهنگ شده است.چنانچه تاکنون نماینده ومدیران فعلی شهرستان نتوانسته اند درراستای حل مشکلات مردم اقدام موثری داشته باشند
اخبار
ارتباط با امام جمعه