جمعه 1396/2/8 - 41 : 18
مشخصات امام جمعه
علی امیدوار
علی امیدوار
انگوت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
تقوي سياسي وجاي دوست ودشمن
اخبار
ارتباط با امام جمعه