سه شنبه 1395/11/5 - 32 : 6
مشخصات امام جمعه
علی امیدوار
علی امیدوار
انگوت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
اصلاح واصلاح گري كار انسان متقي است
حجت الاسلام امیدوار امام جمعه انگوت در خطبه های نماز جمعه اين هفته ضمن دعوت همگان به تقوي الهي بيان داشتند كه: تقوي موجبات سعادت وراه رسيدن به خوشبختي را مهيا مي كند ، قران مي فرمايد كه جاي انسان متقي در بهشت است وبهشت براي جامعه متقيان است متقيان حق را قبول مي كنند. نصيحت را مي شنوند ، اصلاح واصلاح گري كار انسان متقي است كرامت انسان، با تقوي است ،عاقبت بخيري براي متقيان است وخداوند با متقيان است مركز ومحور تمام اعمال و كار ها تقوا مي باشد اما محور خود تقوا امام معصوم است يعني تقوي با امام معصوم شناخته مي شود وپرچم دار تقوي امام معصوم مي باشد . حضرت علي (ع) با قبول ا امامت 2 هدف بزرگ داشتند اول اينكه تقويت ارزشها وباورهاي ديني كه از بين رفته بودند با مبارزه با بدعت ودوم احكام وارزشهاي اصلي را احيا نمايند وقطع نمودن دست افراد نفوذي كه به پستهاي كليدي راه يافته بودند وحضرت علي (ع ) مي خواستند با اين كار ها واهداف عدالت را حاكم نمايند
اخبار
ارتباط با امام جمعه