پنج شنبه 1396/6/2 - 26 : 5
مشخصات امام جمعه
محمد طالبی
محمد طالبی
رضي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
امام جمعه ارشق ضمن تبریک میلاد امام رضا علیه السلام گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان بابایی و لشگری و بزرگ داشت مرحوم آیت الله حائری موسس حوزه علمیه قم . افزودند : از مسئولین خصوصا دولت جدید و همکارانش مردم انتظار دارند با توجه به مطالبات رهبری معظم به استقرار عدالت و توسعه وحدت و اتحاد و اشتغال همت گمارند و اولویت بندی ها را ملاک عمل قرار دهند . ایشان در بخشی دیگر مسلمین و خصوصا ایران را در مورد حقوق بشر مظلوم ترین کشور دانست و افزود غرب با آن همه جنایات مارا متهم به نقض حقوق بشر می کند درحالیکه خود بزرگترین ناقض حقوق بشر است خصوصا علیه ایران.

امام جمعه ارشق ضمن تبریک میلاد امام رضا علیه السلام گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان بابایی و لشگری و بزرگ داشت مرحوم آیت الله حائری موسس حوزه علمیه قم . افزودند : از مسئولین خصوصا دولت جدید و همکارانش مردم انتظار دارند با توجه به مطالبات رهبری معظم به استقرار عدالت و توسعه وحدت و اتحاد و اشتغال همت گمارند و اولویت بندی ها را ملاک عمل قرار دهند . ایشان در بخشی دیگر مسلمین و خصوصا ایران را در مورد حقوق بشر مظلوم ترین کشور دانست و افزود غرب با آن همه جنایات مارا متهم به نقض حقوق بشر می کند درحالیکه خود بزرگترین ناقض حقوق بشر است خصوصا علیه ایران.

اخبار
ارتباط با امام جمعه