شنبه 1396/9/25 - 9 : 5
مشخصات امام جمعه
محمد طالبی
محمد طالبی
رضي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
امام جمعه ارشق ضمن دعوت همگان به تقوا بیان داشتند. برنامه خالق هستی برای زندگی پاک و توامان با عشق و محبت تقوا و تقوا ورزی است.

امام جمعه ارشق ضمن دعوت همگان به تقوا بیان داشتند. برنامه خالق هستی برای زندگی پاک و توامان با عشق و محبت تقوا و تقوا ورزی است. وی در خطبه دوم با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا انقلاب اسلامی و شهید مفتح وحدت حوزه و دانشگاه را بنیان رشد فکری و علمی و معنوی جامعه دانست. وی سفر وزیرخارجه انگلیس به تهران را مشکوک خواند و خواستار احتیاط مسئولین در این زمینه شد. امام جمعه ارشق افزود بودجه 97 بسیار حساس می باشد و خوف آن می رود که اقشار کم در آمد متضرر شوند.

اخبار
ارتباط با امام جمعه