شنبه 1396/2/9 - 27 : 4
مشخصات امام جمعه
محمد طالبی
محمد طالبی
رضي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
انتخابات یک نعمت بزرگ است مایه افتخارو عزت ملت ایران وتعیین سرنوشت ملت در انتخابات است وباید این افتخار را از افت قومیت گرایی به دوسازیم
اخبار
ارتباط با امام جمعه