پنج شنبه 1396/7/27 - 41 : 1
مشخصات امام جمعه
محمد طالبی
محمد طالبی
رضي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
امام جمعه محبوب ارشق در خطبه های نماز جمعه 21 مهرماه 96 در بیانات خود فرمودند: ضمن تشکر از حضور مردم شرکت در نماز جمعه فرمودند امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی وبنیان گذار انقلاب اسلامی فرموده اند اگر 114 هزار پیغمبر در یک جا جمع شوند هرگز اختلافی دربین آنها بوجود نمی آید زیرا هدف آنها یکی است و آن کار برای خدا و در پرتو آن حل معضلات و مشکلات بندگان خداست

امام جمعه محبوب ارشق در خطبه های نماز جمعه 21 مهرماه 96 در بیانات خود فرمودند: ضمن تشکر از حضور مردم شرکت در نماز جمعه فرمودند امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی وبنیان گذار انقلاب اسلامی فرموده اند اگر 114 هزار پیغمبر در یک جا جمع شوند هرگز اختلافی دربین آنها بوجود نمی آید زیرا هدف آنها یکی است و آن کار برای خدا و در پرتو آن حل معضلات و مشکلات بندگان خداست

اخبار
ارتباط با امام جمعه