پنج شنبه 1396/7/27 - 19 : 14
مشخصات امام جمعه
مهدی رزاقی
مهدی رزاقی
كلور(شاهرود)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
تحریم سپاه از طرف امریکا عجیب نیست چون سپاه تمام معادلات امریکا را در منطقه بر هم زده است
در خطبه اول درباره اثار رعایت تقوا بحث شد محور سخن ایه 15 از سوره محمد ص بود که خدا 4 نهر در بهشت به متقین وعده داده است ودر خطبه دوم درباره مناسبتهای روز صحبت شد مثل شهادت امام سجاد ع ومقداری از فضایل ایشان همچنین درباره جو سازی علیه قوه قضاییه و وظایف مهم این قوه ومنشا ای تهمتها بحث شد ودراخر توطئه جدید امریکا درباره سپاه ومحکوم کردن این کار امریکا ییها 
اخبار
ارتباط با امام جمعه