شنبه 1396/9/25 - 10 : 5
مشخصات امام جمعه
عسگر بیگی
عسگر بیگی
كوثر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/12
یاد و نام شهدا باید همواره در دلها زنده بماند


خطبه اول :

توصیه می کنم همه شما برادران و خواهران ایمانی را به رعایت تقوای الهی که همانا تقوا تنها راه نجات انسان از بدیهاست اگر کس تقوا نداشته باشد در گراهی و ضلالت است چرا که باید بصیرت داشته باشیم

ارتباط با امام جمعه