پنج شنبه 1396/1/3 - 53 : 4
مشخصات امام جمعه
عسگر بیگی
عسگر بیگی
كوثر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
آنکه نقطه قوت نظام اسلامی است حضور پرشکوه در پای صندوق رای می باشد


خطبه اول:

همه برادران و خواهران را به رعایت تقوا توصیه می کنم مومنین همانطور که خداوند متعال از آسمان باران را به اندازه اش نازل می کند و درختان مرده و طبیعت را زنده می کند همانطور نیز در قیامت مردگان دوباره از قبر بیرون می آیند و زنده می شوند . با توجه به پایان سال چه خوب است که همه کارهای نیک انجام بدهیم و خانواده هایی و ایتامی که برای تهیه لباس نو پولی ندارند دست به دست هم داده کمک کنیم تا آلامی از درد بی پدری را از آنان بزدائیم چه خوب است که به گرفتاران و درماندگان و مستمندان و محرومان برسیم . اگر با کسی قهر هستید بروید در خانه اش را بکوبید و بگید من اشتباه کردم بیا آشتی کنیم و از امام صادق روایت است که می فرماید اگر افرادی این کار را انجام بدهد بهشت را برای آنان بشارت می دهم . چه خوب است در این ایام صله ارحام را بجا آوریم حتی با یک گل

خطبه دوم:

خود و نمازگزاران عزیز را به تقوای الهی دعوت می کنم در کارهای فرهنگی ، اقتصادی و حتی سیاسی باید بحث تقوا باشد و اگر تقوا نداشته باشیم انسان محو میشود. از مناسبتهای هفته ولادت حضرت فاطمه زهرا و تولد سلاله پاکش حضرت امام خمینی  را به همه نمازگزاران مومنین و مومنات تبریک عرض می نمایم این روز را روز زن و هفته مادر نامگذاری کرده اند که باید به دیدن مادران برویم و تکریم نمائیم زیرا تمامی وجود و دارائی ما در گرو احترام به والدین است. دشمن در کارزار فرهنگی آمده جنگ فرهنگی انجام میدهد آنها نمی توانند با عقاید ما در بیافتند چون ما هیچوقت نمی گذاریم با عقاید ما بازی شود باید اسلام را با ابعادش معرفی کنیم باب خانواده و باب مادر . اشاره به حمله رزیم به فیضیه . می دانید جنگ جهانی بر سر چه اتفاق می افتد آب .در اقتصاد مقاومتی باید عدالت محوری رعایت شود.

ارتباط با امام جمعه