شنبه 1395/11/2 - 2 : 23
مشخصات امام جمعه
غلامرضا باوقار
غلامرضا باوقار
مشكين شهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه