يکشنبه 1397/2/2 - 14 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر ميانه - استان آذربایجان شرقی

معرفی امام جمعه
عبدا... محمدی
عبدا... محمدی
امام جمعه شهر: ميانه
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر ميانه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه