شنبه 1396/4/3 - 4 : 10
مشخصات امام جمعه
ناصر آقایی
ناصر آقایی
چالدران (سیاه چشمه)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه