پنج شنبه 1396/7/27 - 21 : 14
مشخصات امام جمعه
محمود نورپور
محمود نورپور
آذر شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
اهمیت مسجد در اسلام
اخبار
ارتباط با امام جمعه