دوشنبه 1396/9/27 - 28 : 8
مشخصات امام جمعه
محمود نورپور
محمود نورپور
آذر شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/17
اهمیت مسجد در اسلام
ارتباط با امام جمعه