شنبه 1396/9/25 - 10 : 5
مشخصات امام جمعه
مصطفی باقری بنابی
مصطفی باقری بنابی
بناب
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/19
فرهنگ عاشورا و اربعین فرهنگ مقاومت و مبارزه با ظلم
ارتباط با امام جمعه