پنج شنبه 1396/6/2 - 31 : 5
مشخصات امام جمعه
یونس کیانی
یونس کیانی
تركمانچاي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
برای دلبستگان دشمن در داخل کشور ، متاسفیم
اخبار
ارتباط با امام جمعه