چهارشنبه 1396/6/1 - 59 : 2
مشخصات امام جمعه
علی اکبر اکرمی
علی اکبر اکرمی
سراب
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
وطبق روایتی از امام صادق (ع)گفتند که همسایگان مساجد اگر بدون عذر در مسجد حاضر نشوند خداوند نماز کامل انان را قبول نمی کند
امام جمعه سراب در طبه اول درمورد ارزشهای واهمیت حضو ر در مساجد صحبت کردند وطبق روایتی از امام صادق (ع)گفتند که همسایگان مساجد اگر بدون عذر در مسجد حاضر نشوند خداوند نماز کامل انان را قبول نمی کند ورحمت خودرا به ان نمی رساند وتاکید کردند ومردم ومسئولان را به شرکت در نماز های جمعه وجماعت دعوت کردند. امام جمعه سراب در خطبه دوم خود ودیگران به رعایت تقوی و حدود الهی دعوت نمودند. خطیب جمعه سراب درمورد روز جهانی مساجد صحبت کردند وگفتند که خداوند احتامات ویژه ای به مساجد قیل شده ومردم هم مساجد احترام بگذارند واذان هارا منظم از مساجد پخش کنند ونماز های جماعت صبح وظهر وعصرومغرب وعشا را در مساجد اقامه شود. حجت الاسلام اکرمیاشاره ای به روز شهادت امام جواد داشتند وخواستند مردم ایشان را الگوی خود قرار دهند ودر مراسمات شهادت ائمه که برگزار می شود شرکت کنند. امام جمعه سراب اشاره ای به دهه اول ذیحجه که از روز سه شنبه شروع می شود داشتند ئگفتند اییین دهه بسیار دهه مبارک ومیمونی است واین روز روز ازدواج حضرت علی وحضرت فاطمه را تبریک گفتندو از مردم خواستند تا از نماز این دهه غفلت نکنند و بین دونماز مغرب وعشا حتما اقامه کنند وروز اول ماه ذیحجه کفار 60 روز روزه است . امام جمعه سراب اشاره ای به فرمایش امام باقر (ع)در مورد 5 دعایی که حضرت جبراییل به حضرت عیسی اورد داشتند وخواستند در دهه اول این ماه که در مفاتیح الجنان امده است خوانده شود
اخبار
ارتباط با امام جمعه