پنج شنبه 1396/5/26 - 36 : 8
مشخصات امام جمعه
سید رسول رضوی نیا
سید رسول رضوی نیا
گوگان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله رفسنجانی ره
تکریم وبزرگداشت ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام  حضرت آیت الله رفسنجانی ره -  در شهر گوگان
ارتباط با امام جمعه