پنج شنبه 1397/12/2 - 2 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر مرند - استان آذربایجان شرقی

معرفی امام جمعه
علی نعمت زاده
علی نعمت زاده
امام جمعه شهر: مرند
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مرند خیابان قیام جنب مسجد قیام
تلفن دفتر امام جمعه:
42261481
شماره فاکس:
42261471
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1396/5/27
نماز جمعه تریبون رهبری و تبیین اهداف و نظرات رهبری است.
نماز جمعه تریبون رهبری و تبیین اهداف و نظرات رهبری است.
ارتباط با امام جمعه