جمعه 1397/6/30 - 36 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر مرند - استان آذربایجان شرقی

معرفی امام جمعه
علی نعمت زاده
علی نعمت زاده
امام جمعه شهر: مرند
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مرند خیابان قیام جنب مسجد قیام
تلفن دفتر امام جمعه:
42261481
شماره فاکس:
42261471
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1396/10/29
از منظر قرآن کریم جایگاه ارزشی هر فرد جامعه نزد خداوند بر اساس لیاقت های دینی و ایمانی اوست
از منظر قرآن کریم جایگاه ارزشی هر فرد جامعه نزد خداوند بر اساس لیاقت های دینی و ایمانی اوست
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه