پنج شنبه 1396/2/7 - 40 : 17
مشخصات امام جمعه
حافظ زمانی
حافظ زمانی
ملكان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
دفاع مقدس به ما ایستادگی و استقامت در مقابل ظلم را آموخت
اخبار
ارتباط با امام جمعه