چهارشنبه 1395/12/4 - 1 : 21
مشخصات امام جمعه
حافظ زمانی
حافظ زمانی
ملكان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
پرهیز از اسراف و رهنمودهای مقام معظم رهبلری در دیدار مردم آذربایجان شرقی
اخبار
ارتباط با امام جمعه