سه شنبه 1396/7/4 - 23 : 14
مشخصات امام جمعه
حافظ زمانی
حافظ زمانی
ملكان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/6
حج در آیات قرآنی
ارتباط با امام جمعه