چهارشنبه 1396/12/2 - 57 : 8
مشخصات امام جمعه
حافظ زمانی
حافظ زمانی
ملكان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/6
سیاهنمایی خدمات انقلاب اسلامی ایران توسط دشمنان انقلاب و بعضی از دوستان داخلی
ارتباط با امام جمعه