يکشنبه 1396/12/27 - 1 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر لیلان - استان آذربایجان شرقی

معرفی امام جمعه
محمد پروینی
محمد پروینی
امام جمعه شهر: لیلان
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1396/12/18
همین راهیان نور تأثیرش را در مبارزه با داعش گذاشته است به زندگی نامه هر شهید جوان مدافع حرم نگاه می کنی در پرونده اش چندین بار حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس دیده می شود و راهیان نور مدافع حرم ساز و تقویت کننده محور مقاومت است و تا این روش ادامه داشته باشد هر جایی فکرو نفس و وجود داعشی ایجاد شود در همان جا در نطفه خفه خواهد شدتوصیه بنده به نوجوانان و جوانان لیلانی این است که از این سفر انسان ساز غفلت نکنند و سپاه بخش لیلان برادران و خواهران باید همتشان را بیش از سال قبل بکنند
همین راهیان نور تأثیرش را در مبارزه با داعش گذاشته است به زندگی نامه هر شهید جوان مدافع حرم نگاه می کنی در پرونده اش چندین بار حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس دیده می شود و راهیان نور مدافع حرم ساز و تقویت کننده محور مقاومت است و تا این روش ادامه داشته باشد هر جایی فکرو نفس و وجود داعشی ایجاد شود در همان جا در نطفه خفه خواهد شدتوصیه بنده به نوجوانان و جوانان لیلانی این است که از این سفر انسان ساز غفلت نکنند و سپاه بخش لیلان برادران و خواهران باید همتشان را بیش از سال قبل بکنند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر لیلان
محل برگزاری نماز جمعه - لیلان
ارتباط با امام جمعه