يکشنبه 1395/12/8 - 10 : 9
مشخصات امام جمعه
محمد حمیدی نژاد
محمد حمیدی نژاد
آبدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/6
مسئولی که سختی ندیده نمی تواند مشکلات مردم را درک کند.

خطبه اول

اول به خودم ونماز گزاران جمعه را به تقوای الهی سفارش میکنم در موارد متعدد خداوند انسان را به تقوا سفارش میکند .هر کس تقوای الهی را پیشه کند با خدا محشور می شوید وخداوند را ملاقات میکنید .در قیامت کسی بار گناه دیگری را نمی کشد .

آنچه در جامعه بیشتر مردم جامعه بر آن نظر دارند بحث ربا است . ربا تغییر اقتصاد دینی است .وارزوی قوم یهود برگردان مسلمانان به دین خودشان است .ودلیل آن حسادت انهاست همه ارزو دارند که مومنین را به کفر برگردانند قران میفرماید وقتی بنی اسراییل از غذاهای بهشتی خسته شدند و از حضرت موسی درخواست غذا های دنیوی کردند ،خداوند میفرماید شما خیر را به پستی تبدیل می کنید . آنچه شاخصه مباحث اقتصادی است حلال است اما قوم یهود  میخواهند آن را به حرام بدل کنند در نتیجه ربا را ترویج میدهند . یهود جبهه ی اومانیسم است که لذت فقط برای انسان است و خداوند مطرح نیست .قرآن میفرماید  خداوند خرید و فروش را حلال کرده ، یهود می گوید ربا هم مثل خرید و روش است. حضرت شعیب مامور بود که در قومش میزان را بدرستی رعایت کنند.

تحریف آیات خداوند کار شیطانی است. دستور به تغییر خلقت خداوند می دهد، خداوند ازدواج را حلال کرده ، شیطان مردم را به زنا می خواند، خداوند به خرید و فروش، شیطان به ربا فرا می خواند.

یکی از آثار شوم تغییر احکام الهی در بحث ربا ایجاد شکاف طبقاتی است و رشد مرفهین و شکست اقتصاد جامعه می شود. سودهای دیرکرد وام بانکی از مصادیق رباست .یک درهم ربا دادن گناهش مطابق با عمل زنا با محارم  در خانه ی خدا است.سیستم های بانک های جهانی از ربا استفاده میکنند ومیخواهند جیب خود را پر کنند .اگر کسی از طریق ربا پولی در بیاورد خداوند آن پول را محو میکند .اما برعکس در صدقه شما صدقه می دهید پولتان کم میشود اما خداوند میفرماید ما صدقه را چند برابر به شما بر میگردانیم .(سوره)

خطبه دوم

سفارش مجدد به رعایت تقوای الهی و ترک محرمات.

امام علی ( ع) می فرماید دنیا خانه نابپد شدنی است، و خانه عبرت گرفتن است. نشتانه نابودی دنیا این است که روزگار تیر به زه کرده و خطا نمی رود. دنیا محل گذار است، خوردنی است که سیری ندارد. جمع می کنید ولی استفاده نمی خورید. خانه ای می سازید اما در آن زندگی نمی کنید.

 یکشنبه روز امور تربیتی است. خداوند تربیت کننده همه عالم است و این هم برای به کمال رسیدن انسان است. امام خمینی می فرماید انسان با تعلیم و تربیت رشد می کند. در تربیت علاوه بر آموزش نیاز به الگو است و پدران و مادران ، معلم ، امام جماعت مساجد و شهدا بهترین الگوها هستند. والدین دقت فراوان داشته باشند، شبکه های ماهواره ای که برای ترویج بی حیایی راه افتاده باید مراقب باشند. در سبک زندگی ما تضاد ایجاد می کنند. همه از مدرسه تا خانه و مسجد باید کار تربیت خود را انجام دهند. فضای مجازی در دسترس کودکان دلیل بر تربیت نیست. شبکه های اجتماعی ما تعهدی برای نماز خوان شدن و دیندار ماندن فرزندان ما ندارند. ج.ان باید منتظر و زمینه ظهور باشد. امام فرمود ما متخصص متعهد نیاز داریم. زیرا تخصص بدون تعهد بسیار خطرناک است.

۹ اسفند روز استاندارد است. یکی از عوامل برخی به وسایل خارجی این است که محصولات داخلی کیفیت پایین دارند.

پنج شنبه روز شهادت حضرت زهرا است. حضرت زهرا در واکنش به غصب فدک و غصب ولایت امام قیام خروشان داشت و کوتاه نیامد. در خطبه فدکیه می فرماید: کسانی سردمدار جامعه افراد نادان عرب هستند و غارتگرانی که بشریت را از بین می برند.  حضرت هر چه لازم بود در این راه دادند. در این انقلاب ما هم هزینه های زیادی داده شده است.

مقام معظم رهبری درباره وضعیت خوزستان فرمود: اگر کسی به فکر مردم باشد نمی تواند در مقابل دشواری ها راحت باشد. مسئولی که در سختی نیست درک نمی کند.

در کنفرانس فلسطین فرمود: موضع ما در مسیر مقاومت است و هر گروهی که ار این مسیر خارج شود از ما نیست. فرمود: عمق رابطه ما با گروه های مقاومت بستگی به پایبندی آنها به مقاومت است. کسی که در مسیر مقاومت نباشد از طرف ما حمایت نمی شود. در کشور ما هم همین گونه است. برخی با شعار آشتی ملی می خواهند وارد حاکمیت شوند. (دعاو سوره )

ارتباط با امام جمعه