شنبه 1395/11/2 - 47 : 16
مشخصات امام جمعه
عبدالرسول حمادی
عبدالرسول حمادی
شبانكاره
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
قیامت و حساب پس از مرگ
ارتباط با امام جمعه