دوشنبه 1396/1/7 - 18 : 5
مشخصات امام جمعه
عبدالرسول حمادی
عبدالرسول حمادی
شبانكاره
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
موعظه و اندرز در قرآن و تبیین بیانات رهبری در حرم
ارتباط با امام جمعه