پنج شنبه 1396/7/27 - 24 : 14
مشخصات امام جمعه
مهدی حیدری
مهدی حیدری
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
خطبه های نماز جمعه 22 بهمن ماه
اخبار
ارتباط با امام جمعه