شنبه 1396/9/25 - 58 : 4
مشخصات امام جمعه
مهدی حیدری
مهدی حیدری
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
خطبه های نماز جمعه 22 بهمن ماه
اخبار
ارتباط با امام جمعه