يکشنبه 1396/2/10 - 14 : 23
مشخصات امام جمعه
عباسعلی سلطان زاده
عباسعلی سلطان زاده
شلمزار (كيار)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
اخبار
ارتباط با امام جمعه