دوشنبه 1396/9/27 - 2 : 16
مشخصات امام جمعه
محمدعلی نکونام
محمدعلی نکونام
شهرکرد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه