يکشنبه 1395/11/3 - 12 : 7
مشخصات امام جمعه
موسی سلمانپور
موسی سلمانپور
اردل
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
ازمسئولین خواستندکه مواردنقض برجام رابه طورشفاف وصریح برای مردم بیان نمایند
بسمه تعالی نمازجمعه شهرستان اردل به امامت حجه السلام والمسلمین سلمان پورامام جمعه شهرستان اردل تاریخ 24/10/95 خطبه اول: حجه السلام سلمان پور:ازآسیب های اساسی اجتماعی درسطح جامعه مثل :فضاهای مجازی نامناسب،اعتیادو...تذکراتی دادند.ایشان راه علاج این آسیب های اجتماعی را:ارتباط باخداوندمتعال واهل بیت وائمه اطهار(ع)باپایبندبودن خودبه حضوردرنمازجماعت وجمعه وادعیه واستمراردراین امورمعنوی برشمردند. وی :آثاردعارابه شرح ذیل برشمردند:رسیدن به آرامش ،نورانیت دل ،زنده شدن قلب آدمی ،درمان بیماریهای جسمی وروحی ،بینش وبصیرت وعموم مردم بویژه جوانان رابه حضورجدی ومستمردراین برنامه هاتوصیه نمودند. خطبه دوم: ایشان: ضمن دعوت به تقوی الهی ازمسئولین خواستندکه مواردنقض برجام رابه طورشفاف وصریح برای مردم بیان نمایندچراکه آمریکاشیطان بزرک است به هیچ عنوان نبایدبه اواعتمادکرد این مردم هستندکه درنهایت پشتیبان این نظام هستندومردم عزیزایران این موضوع رابارهاوبارهابه اثبات رساندندکه آخرین آن حضورپرشکوه درمراسم تشییع وخاکسپاری یکی ازخدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده است که خودباعث وحدت واتحاددرسطح ملی بوده واین روحیه وحدت وهمدلی می بایست تقویت پیدانمایدووظیفه مسئولین خدمت خالصانه وصادقانه به این مردم عزیزوقدردان می باشد. حجه السلام سلمان پور: سالروزعملیات غرورآفرین کربلای 5راگرامی داشته واین عملیات رافتح الفتوح خواندندوشهداءاین عملیات رایادکرده وازفضائل وویژگیهای شهیدان مطالبی رابیان نمودندوازجوانان خواستندکه این شهداء بزرگواررادرزندگی الگوقراردهندوهمه رامدیون این شهداء دانسته وازمسئولین خواستندطوری به تکلیف ووظیفه خو.دعمل نمایندکه دردنیای ابدی بتوانندپاسخگوی این شهیدان گرانقدرباشند. امام جمعه اردل :یادوسالروزشهداءگرانقدرفدائیان اسلام راگرامی داشتند.
ارتباط با امام جمعه