چهارشنبه 1396/11/4 - 50 : 10
مشخصات امام جمعه
رضا سعادت فر
رضا سعادت فر
جيرفت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
خانواده و آمادگی برای ماه محرم
ارتباط با امام جمعه