دوشنبه 1396/8/1 - 34 : 0
مشخصات امام جمعه
رضا سعادت فر
رضا سعادت فر
جيرفت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
خانواده و آمادگی برای ماه محرم
ارتباط با امام جمعه