شنبه 1396/9/25 - 4 : 5
مشخصات امام جمعه
حسین مؤذنی
حسین مؤذنی
جونقان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/17
اینکه قدس شریف را که قبله اول مسلمانان و متعلق به همه مسلمین جهان است را پایتخت یک کشور جعلی و غاصب قرار بدهند باعث تحریک رفتار مسلمانان و جریحه دار کردن احساسات آنها می شود.
خطیب موقت جمعه بخش جونقان با محکوم کردن تصمیم خود سرانه ترامپ و یاوه گویی های اخیر رئیس
جمهور آمریکا درباره قدس شریف بیان داشتند: به فرموده رهبر انقلاب این رفتارها از اجز و ذلت اسرائیل و هم
پیمانانش نشات می گیرد و اینکه قدس شریف را که قبله اول مسلمانان و متعلق به همه مسلمین جهان است را
پایتخت یک کشور جعلی و غاصب قرار بدهند باعث تحریک رفتار مسلمانان و جریحه دار کردن احساسات آنها
می شود. حجت الاسلام غلامیان به 71 آذر سالروز معرفی رژیم عراق به عنوان مسئول آغازگر جنگ علیه ایران
از سوی سازمان ملل اشاره و بیان داشتند مسئولان و مردم باید قدردان شهداء و خون های داده شده در این
مسیر مقدس باشند. ایشان به سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام)ره( در سال 63
اشاره کردند و بیان داشتند: دانشگاه های ما و آموزش و پرورش باید در مسیر اسلام ناب قرار بگیرند تا
بتوانند به وظیفه خود عمل و به آرمان های انقلاب دست پیدا کنند.
ارتباط با امام جمعه