دوشنبه 1396/11/2 - 55 : 23
مشخصات امام جمعه
یداله نصیری
یداله نصیری
سفيد دشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/17
قدس شریف از اسلام است
ایشان اعلام قدس به عنوان پایتخت اسراییل توسط آمریکا را به شدت محکوم کرد و یاد و خاطره شهید دستغیب را گرامی داشت.
ارتباط با امام جمعه