يکشنبه 1396/7/2 - 58 : 11
مشخصات امام جمعه
یداله نصیری
یداله نصیری
سفيد دشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
رفع مشکلات اقتصادی مهمترین برنامه دولت جدید باشد

حجه الاسلام نصیری در خطبه اول به گوشه هایی از اخلاق حضرت رضا اشاره کردند من جمله نماز اول وقت ،اهتمام به نوافل اشاره کردند.

در خطبه دوم با اشاره به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تحلیف در مجلس رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم را مهمترین وظیفه دولت 12 دانست.

 

ارتباط با امام جمعه