دوشنبه 1396/3/8 - 36 : 8
مشخصات امام جمعه
یداله نصیری
یداله نصیری
سفيد دشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/15
حضور حداکثری مردم در انتخابات
حجه الاسلام احمدی بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و جان باختن معدنچی ها را هم تسلیت گفت.
ارتباط با امام جمعه