شنبه 1396/4/31 - 11 : 3
مشخصات امام جمعه
یداله نصیری
یداله نصیری
سفيد دشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/12
اجرای سند2030باید متوقف شود
ایشان رحلت حضرت خدیجه را تسلیت گفتند.رحلت امام راحت را تسلیت گفتند.یاد شهدای 15 خرداد را /رامی داشتند.به ابعاد زندگی حضرت خدیجه اشاره کردند.
ارتباط با امام جمعه