شنبه 1396/9/25 - 4 : 5
مشخصات امام جمعه
محمد علی خسروی
محمد علی خسروی
سورشجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
آقای ترامپ باید بداند چه دیوانه دیوانه نما باشد و چه عاقل دیوانه نما در هر صورت هیچ غلطی نمی تواند بکند

بسم الله الرحمن الرحیم

برای تربیت کودکان باید به نوع شخصیت آنها نگاه کنیم و متناسب با شخصیت آنها کار تربیتی انجام دهیم. یعنی باید بر اساس سطح آگاهی ها، علایق و احساسات و میزان ظرفیت آنها برنامه ریزی کرد. در واقع برای تربیت هر شخصی از درون شخصیت خود او مدد گرفت. و گرنه  نمی شود  ساختار و شاکله شخصیت خود را بر دیگران تحمیل کرد که در این صورت شخصیتی نرمال محقق نمی شود بلکه شخصیتی به وجود خواهد آمد که داری اختلا ل در رفتار و انگیزه خواهد بود و در نهایت دچار اختلال در شخصیت بلکه دچار بحران شخصیت خواهد شد. آیه شریفه می فرماید: قل کل یعمل علی شاکلته یعنی هر کسی بر اساس شخصیت خودش عمل می کند. البته این به معنای جبر در تربیت نیست بلکه منظور این این است که برای رشد وشکوفائی شخصیت باید در ابزار تربیتی یعنی علم و انگیزه ها اثر گذاشت و شخصیت او را جهت داد.

در واقع نباید فرزندان را رها کرد بلکه باید با مشورت و آگاهی بخشی به آنها به آنها کمک کرد تا مسری را انتخاب کنند که با شخصیت آنها تناسب دارد.

خطبه دوم: مناسبت ها

1.توصیه به مدیران اجرائی

تفاوت مدیر جهادی با مدیر ان غیر جهادی این است که مدیر جهادی کار را معطل بودجه نمی گذارد بلکه در روند انجام کارها  به دنبال گرفتن بودجه و اعتبار هستند آن وقت هر طور شده بودجه را مهیا می کنند ومسئولین را در معرض اضطرار قرار می دهند تا بودجه تهیه کنند. اما مدیران غیر جهادی کارها را معطل می گذارند تا بودجه و اعتبار برسد و ممکن است هیچ وقت بودجه نرسد و مسئولین به بهانه عدم پیشرفت کار از دادن بودجه سرباز بزنند. در واقع مدیر جهادی عملیاتی است اما مدیر غیر جهادی عافیت طلب و صندلی نشین است.

2.تشکر از قوه قضائیه به خاطر برخورد با مفسدین اقتصادی و سیاسی

برخورد قاطع و انقلابی با مفسدین اقتصادی و سیاسی از آرزو های دیرینه مردم و همه دلسوزان انقلاب اسلامی است. توقع مردم از قوه قضائیه این است که به هیاهوی برخی از سیاسیون توجه نکند و به وظیفه ذاتی و انقلابی خودش ادامه دهد و نگذارد عده فرصت طلب برای خود و نزدیکان حصار امن درست کنند.

3.تحریف قرآن کریم و تفسیر به رای قرآن کریم توسط رئیس جمهور به خاطر نجات از رسوائی برجام

از ابتدا به آقایان تذکر داده می شد که فریب سیاسی از آمریکا ممکن است سرنوشت تلخی را برای آنها به ارمغان داشته باشد ولی آقایان می گفتند ما به آمریکا خوشبین هستیم. اما در زمینه تفسیر به رای چند نکته قابل دقت است:

اولاً چرا رئیس جمهور محترم همه آیات مربوط به نقض پیمان مشرکین را مطالعه نفرمودند مثلاً آیه شریفه: وقاتلوا ائمه الکفر فانهم لا اَیمان لهم. یعنی با سران کفر مبارزه کنید چون آنها پیمان ندارند. در این آیه تصریح شده که به خاطر بد عهدی و بی پیمانی سران کفر به آنها اعتماد نکنید بلکه مبارزه کنید.

ثانیاً استدلال رئیس جمهور محترم آنقدر مضحک و خنده دار است که هیچ انسان عاقلی تا به حال اینگونه استدلال نکرده اند توضیح اینکه قرآن اینها را بیان می کند تا شما دوباره اعتماد نکنید نه اینکه اعتماد کنید مثل اینکه کسی بگوید چون ابوموسی اشعری آدم خوبی بود و به عمر عاص اعتماد کرد من هم باید به امثال عمر عاص اعتماد کنم.

آقایان اگر اسلام شناسی ندارید عقل که دارید آقایان مرد باشید صادقانه اعتراف کنید ما در برجام فریب خوردیم و خودتان را خلاص کنید نیایید به خاطر باتلاق برجام یک روز عاشورا را تحریف کنید و یک روز قرآن را.

دیروز می گفتند لوح تقدیری برای ما آوردند و ما دادیم به مفسد اقتصادی شاید امروز هم بگویند یک مدال افتخاری آوردند و ما دادیم به جاسوس هسته ای و فردا بگویند یک نوشته ای (برجام) آوردند و ما هم امضاء کردیم. این است واقعاً سیاست و تدبیر؟

4. گنده گوئی های ترامپ و پاسخ آن

آقای ترامپ باید بداند چه دیوانه دیوانه نما باشد و چه عاقل دیوانه نما در هر صورت هیچ غلطی نمی تواند بکند و نیروهای نظامی و سپاه پاسداران هم چنان او و دولت او را تحقیر خواهند کرد واو را از منطقه بیرون خواهند کرد.

 

 

ارتباط با امام جمعه