دوشنبه 1396/9/27 - 43 : 8
مشخصات امام جمعه
مهدی خدابنده
مهدی خدابنده
شهر كيان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
طلب حلال

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر عزیز اسلام همه مردم را دعوت به عبادت کرده است

آن بزرگوار (ص) عبادت را به 10جزء تقسیم می کند که 9جزء آن طلب حلال است.

ارتباط با امام جمعه