دوشنبه 1396/4/5 - 49 : 16
مشخصات امام جمعه
صفرعلی علیخانی
صفرعلی علیخانی
فرادنبه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
مسولان باید در عمل نشان دهند که به دنبال اجرای عدالت در جامعه هستند

خطبه اول     فضایل امیرالمومنین   

  اینما تولو فثم وجه الله  به هر طرف روی اورید انجا وجه خداست     منظور از وجه خدا   توجه کردن به  خداوند در عبادات و اینکه خدا در جهت خاصی نیست شما در  هر مکان و جهتی میتوانید  به خدا توجه کنید    2..  منظور از وجه خدا اهل بیت  هستند   چرا  انها را وجه خدا نامیدند   دو جهت دارد یکی اینکه انها صاحب وجاهت وابرو نزد خدا هستند  که خدا امر کرده به درگاه الهی وسیله  انتخاب کنید    دوم اینکه  توجه به خدا ممکن نیست مگر به سبب توجه به اهل بیت لذا امر شده به انها توجه کنیم

ومن عنده علم الکتاب     امام صادق علیه السلام فرمودند  الذی عنده علم الکتاب هو امیرالمومنین    مقایسه این ایه با ایه عنده علم من الکتاب  در داستان حاضر کردن تخت پادشاه توسط وزیر سلیمان

روایت پیامبر اکرم  که فرمودند صدای زنگ در ب بهشت یا علی است  

یک حلقه به باب جنت اویزان است        دایم به علی علی گویان   است       این شاهد ان است که دربست بهشت           مختص علی  و جمله یاران  است  

خطبه دوم    نمونه هایی از اجرای عدالت حضرت علی در جامععه    و اینکه عدالت نیاز امروز جامعه

اخبار
ارتباط با امام جمعه