چهارشنبه 1395/12/4 - 50 : 9
مشخصات امام جمعه
صفرعلی علیخانی
صفرعلی علیخانی
فرادنبه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29

خطبه اول

ادامه حقوق زن وشوهر در اسلام   آزار واذیت نکردن زن  وروایات در این زمینه امام صادق فرمود ملعون است زنی که شوهر خود را اذیت کرده  واورااناراحت کندو نافرمانی کند وخوشبخت زنی است که از شوهر خود اطاعت کند واذیت نکند

2 این حقوق فقط مختص زنان نیست مردان هم باید رعایت کنند داستان سعد ابن معاذ

 خطبه دوم  توصیه تقوا  گناه ومعصیت نعمت رااز انسان میگیرد 

2 تقدیر و تشکر از حضور مردم د رراهپیمایی روز 22 بهمن در شرایط سخت اقتصادی و تحریم که مسولان باید به فکرحل مشکلات مردم باشند

3 . بیانات رهبر معظم در جمع مرم اذربایجان و مساله اشتی ملی که در مطبوعات مطرح شده

4.. صرفه جویی در مصرف اب و پیگیری اب شرب شهر توسط مسولان

ارتباط با امام جمعه