يکشنبه 1396/2/10 - 51 : 5
مشخصات امام جمعه
سیدمحمدباقر بخشایش پور
سیدمحمدباقر بخشایش پور
فلارد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
خطبه های نماز جمعه مورخه 96/2/8بخش فلارد

 بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه اول

 

خطبه دوم

ارتباط با امام جمعه