شنبه 1396/4/3 - 3 : 10
مشخصات امام جمعه
سعید حسین پور
سعید حسین پور
گهرو
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
حجت الاسلام حسین پور به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان اشاره کرد وگفت رهبر حکیم وفرزانه ی انقلاب نکات بسیار مهم ودغدغه های خود را در باره مسائل فرهنگی و...
امام جمعه گهرو حجت الاسلام حسین پور به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان اشاره کرد وگفت رهبر حکیم وفرزانه ی انقلاب نکات بسیار مهم ودغدغه های خود را در باره مسائل فرهنگی ووگفتمان انقلاب اسلامی مطرح نموده وضمن انتقاد از برخی دستگاهها ومتولیان امو فرهنگی کشور ومعطل ماندن وعدم تحرک وحساسیت لازم وبه موقع وکارساز وموثر در این خصوص فرمودند وقتی که بعضی دستگاههای فرهنگی ومسئولین دچار عدم کارایی و توانایی لازم باشند در انجا لازم وضروری است  که افرادی مانند دانشجویان  متدین وارزشی و ولایت مدار و دارای فرهنگ ناب اسلامی احساس مسئولیت نموده وخودشان پای کار باشند وبا تمام قوت وتوان ونیرو به میدان بیایند وضمن سر وسامان دادن به امور ومسائل فرهنگی وارزشهای اسلام وانقلاب این مسئله وموضوع مهم را خودشان مدیریت کنند .....امام جمعه گهرو در ادامه خطبه ها گفت امیدواریم دستگاههای متولی امر دغدغه های مردم مومن ومتدین وانقلابی ورهبر فرزانه انقلاب را بیشتر مد نظر داشته ودر زمینه ی حفظ ارزشها ومبانی انقلاب وارزشها ی دینی واعتلای فرهنگ قرانی والهی تلاش وکوشش مستمر وموثری انجام دهند  .........ایشان در ادامه ضمن اشاره به اغاز هفته ی صرفه جویی در مصرف اب وبا توجه به کاهش بارندگی ونذورات اسمانی در سالهای اخیر واستفاده بهینه از منابع خدادادی به خصوص اب گفت در دین مبین اسلام و در قران وکلام خدا وائمه ومعصومین توصیه وسفارشات زیادی در خصوص رعایت مصرف ودوری از اسراف وحیف ومیل منابع ونعمتهای خدادادی شده است لذا با توجه به شروع فصل گرما وکمبود منابع وبهرمندی مداوم ومستمراز اب وسایر منابع نسبت به مصرف درست وبجا ودوری از اسراف عنایت بیشتری داشته باشید  .....
ارتباط با امام جمعه