چهارشنبه 1396/7/26 - 11 : 11
مشخصات امام جمعه
سیدمحمد امینی
سیدمحمد امینی
نقنه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/6
خطبه نماز جمعه 6 مرداد

بسم الله الرحمن الرحیم

بندگان صالح خدا ابتدا خودم و ثانیا به حساب وظیفه همه شما خواهران و برادران را به رعایت تقوی الهی دعوت می کنم.

رعایت تقوی یکی از اصول اصلی بندگی خداست.

امام جمعه نقنه در ادامه مباحث سیاسی و اعتقادی و مناسبت ها را مطرح نمودند.

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه