يکشنبه 1395/11/3 - 13 : 7
مشخصات امام جمعه
سیدحسن میرافضلی
سیدحسن میرافضلی
بن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/17
خطبه های نماز جمعه 17 دی 95
ارتباط با امام جمعه