چهارشنبه 1396/7/26 - 11 : 11
مشخصات امام جمعه
مصطفی محمدزاده
مصطفی محمدزاده
سودجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
تجزیه عراق، خیانت بزرگ به منطقه

بسمه تعالی

امام جمعه سودجان در خطبه های نماز جمعه این هفته

در بین موضوعات مختلف اخلاقی تواضع و فروتنی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و عامل مهمی جهت ایجاد نفوذ در دل ها شناخته می گردد. همان گونه که تکبر و خودبینی باعث نفرت می گردد.

پیامبر اکرم (ص) متواضع ترین انسان ها بودند؛

در سلام کردن کسی از ایشان پیشی نمی گرفت ، با دوستان با محبت برخورد کرده و با اصحاب  به صحبت و همنشینی می پرداختند. ایشان با فقرا و افراد با جایگاه اجتماعی پایین همنشینی کرده در کارهای خانه و اهل خانه همکاری کرده و در مقام رهبری در اوج تواضع و فروتنی بودند. اقدامات ایشان الگویی برای تمام مسلمانان می باشد

امام جمعه سودجان :

رژیم صهیونیستی و آمریکا قصد دارند با ایجاد درگیری قومی به بهانه استقلال کردستان عراق منظقه خاورمیانه را دائما در بحران ومعضل امنیتی قرار دهند. طبق فرامایشات مقام معظم رهبری تجزیه عراق و برگزاری همه پرسی در کردستان عراق خیانت به منطقه است و باید کشور های همسایه در مقابل با این حادثه اقدام جدی صورت دهند. 

ارتباط با امام جمعه