چهارشنبه 1396/6/1 - 54 : 2
مشخصات امام جمعه
حسن خسروی
حسن خسروی
گندمان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
ضرورت توجه نمایندگان مجلس به جهتگیری اصولی در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی

دکتر خسروی امام جمعه بخش گندمان درباره ضرورت توجه نمایندگان مجلس به جهتگیری اصولی در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی گفت:
لازم است نمایندگان محترم بدون هیچگونه جناح بندی سیاسی، ملاک تعهد و تخصص را رعایت نموده و سوابق وزرای پیشنهادی را معیار قضاوت خویش قرار دهند.
وی در ادامه افزود: برای اعتلای رتبه علمی بخش و کاهش ایاب و ذهاب و رصد بهنگامِ درسی و اخلاقی دانشجویان از سوی خانواده هایشان، ضروری است اولیای گندمانی، فرزندانشان را - اگر رشته های دانشگاهیِ هم خوان داشته باشند- ترغیب به انتخاب تنها دانشگاه مستقر در بخش جهت تحصیلات عالی در مقطع فوق دیپلم و لیسانس بنمایند
اخبار
ارتباط با امام جمعه