چهارشنبه 1395/12/4 - 50 : 9
مشخصات امام جمعه
حسن خسروی
حسن خسروی
گندمان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
خطبه های نماز جمعه 22 بهمن 95
امام جمعه گندمان ضمن ارائه گزارش از دیدار خودش و خانم دکتر ربیعی، با ریاست محترم بنیاد ۱۵ خرداد و آرزوی سلامتی برای یار دیرینه امام و رهبری؛ حضرت آیت الله حاج شیخ حسن صانعی، گفت: محتوای این دیدار، استمداد از نماینده محترم امام راحل در بنیاد ۱۵ خرداد راجع به امور فرهنگی شهرستان بروجن و شهرها و بخش های تابعه بوده است.وی در ادامه، از مسئولان مربوطه کشوری خواست که فکری جدی به حال تنها درمانگاه قدیمی و در معرض تخریب گندمان بنمایند.
او در نهایت همه مردم را ترغیب به حضور حداکثری در انتخابات سال آتی نمود و عنوان کرد: گفتن دردها به معنای اختلاف افکنی نیست، بلکه با افزایش بصیرت مردم، حضور حداکثری پای صندوق های رای برای انتخاب اصلح تضمین می شود.
ارتباط با امام جمعه