شنبه 1395/11/2 - 9 : 23
مشخصات امام جمعه
حسن خسروی
حسن خسروی
گندمان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
آنهایی که مرحوم آیت الله هاشمی را زبیر و طلحه زمان خطاب می کردند، با پیام بلند مقام معظم رهبری، شرمنده شدند؛
امام جمعه گندمان جایگاه انسان را بدلیل محصور شدن به لوازم مادی، برتر از اجنه که مشترکا با انسان، دارای قوه غضب و شهوت هستند، و نیز برتر از ملائک که فاقد این دو قوه هستند، دانست، و افزود: اگر انسان علی رغم محدودیت های مادی، با استفاده از نورانیت عقل، بتواند دو قوه مذکور را تحت کنترل درآورد، مقامش از جن و ملک نیز بالاتر می رود.
حجت الاسلام خسروی در ادامه گفت: خانواده ها باید با روشن نگه داشتن نور عقلانیت، از دعواها و لجاجت های بچه گانه و قهرهای نابخردانه دوری گزینند و محیط خانواده را آکنده از صفا و صمیمیت نمایند.
دکتر خسروی در خطبه دوم عنوان کرد: آنهایی که مرحوم آیت الله هاشمی را زبیر و طلحه زمان خطاب می کردند، با پیام بلند مقام معظم رهبری، شرمنده شدند؛ اما هواداران فتنه گران نیز مواظب باشند مبادا دست های شیاطین، آنان را ملعبه قرار دهد تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.
وی در آخر ضمن دسته بندی ۴ گانه ملت ایران به انقلابی ها، بی تفاوتها، کم تفاوتها و ضد انقلابی ها، توضیح داد: منافقین که در دسته اول جای دارند، و نیز ضدانقلابهای داخلی، تا زمانی که اقدام علنی علیه امنیت و حاکمیت کشور نکنند، در پناه حکومت اسلامی هستند.
ارتباط با امام جمعه