سه شنبه 1397/11/2 - 5 : 2
خطبه و خلافت
تصویر اصلی جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:رجوع به صفحه مجازی نشریه
از تولیدات معاونت فرهنگی شورا

نویسنده : دکتر ابراهیم علی سلیمی

 نوبت چاپ : اول ، سال 1395    شمارگان : 1500  |  صفحه : 340

 

پژوهنده این کتاب در صدد است اولاً کتاب های تاریخی که خطابه های نبیّ معظم (ص)، خلفای صدر اسلام . خطبه های دوران بنی امیه و بنی عباس را جمع آوری کرده اند، معرفی مند. ثانیاً آنچه از خطبه های رسول اعظم (ص) و ائمه معصومین (ع) آمده را ارائه مینماید. ثالثاً شیوه های خطبه خوانی و روش تاثیرگذاری در خطبه ها را در قرن های اول تا سوم در دستور کار پژوهشی خود قرار داده است. رابعاً چگونگی به کار گیری خطبه و خطابه در جلسه های بحث و گفت و گو ومناظره را طرح نموده است. خامساً اهداف ایراد خطبه توسط خلفای بنی امیه و بنی عباس را مورد بررسی قرار داده که چگونه امیال خود را بر مردم تحمیل کرده و توانستند صدها سال بر گرده مردم سوار شوند. سادساً کم و کیف خطبه خطبه های شیعیان در دوران آل بویه در بغداد، در مسجد براثا و چگونگی ایراد خطبه ها و نوع دعا برای امامان (ع) و خلفای آن دوران و مباحثی که در این خصوص بین علما و حاکمان پیش آمده، مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت هم کارکردهای خطبه نماز جمعه و عیدین و تشریفات خطبه خوانی در دوران بنی امیه و بنی عباسیان مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.