جمعه 1397/3/4 - 58 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر یزدان شهر - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
محمد صفری
محمد صفری
امام جمعه شهر: یزدان شهر
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1395/11/1
راه کارهای حل مشکل اقتصادی ازدواج
راه کارهای حل مشکل اقتصادی ازدواج
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر یزدان شهر
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه