چهارشنبه 1396/7/26 - 4 : 11
مشخصات امام جمعه
حسین رشیدیان
حسین رشیدیان
تيران
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
ارتباط اولیاء دانش آموزان با مدیران ودبیران مدارس جهت مقابله با حجمه های دشمن ضروری است
ارتباط اولیاء دانش آموزان با مدیران ودبیران مدارس جهت مقابله با حجمه های دشمن ضروری است
اخبار
ارتباط با امام جمعه