دوشنبه 1396/7/3 - 15 : 22
مشخصات امام جمعه
ناصر صابری
ناصر صابری
دامنه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
دولت های مسلمان نباید با مسامحه کاری فقط به دادنِ بیانیه در مورد کشتار مسلمانان اکتفا کنند بلکه باید با تحریم، فشار حقوقی، قضایی و بین المللی از مسلمانان میانمار حمایت کرد.

باید با تحریم و اقدام های حقوقی، قضایی و بین المللی از مسلمانان روهینگیا حمایت کرد

حجت الاسلام طاهری، امام جمعه موقت دامنه گفت: در خطبه های این هفتۀ نماز جمعه گفت: در روزهای اخیر شاهد جنایت های وحشیانۀ دولت میانمار و کشتار مسلمانان روهینگا توسط کسانی هستیم که ادعای صلح دوستی و حقوق بشر در جهان دارند و حتی جایزۀ صلح جهانی را قبل و یا بعد از انجامِ جنایت علیه انسان ها دریافت می کنند.

امام جمعۀ موقت دامنه با اشاره به کمک های رژیم صهیونیستی در کمک به این جنایت ها و افزایش فشار به مسلمانان در میانمار گفت: نباید تنها به محکوم کردن و بیانیه دادن اکتفا کرد و این بیانیه ها دردی از جامعۀ اسلامی دوا نخواهد کرد.

وی با اشاره به سخن رهبری درمورد برخورد قاطع با جنایتکاران در میانمار گفت: کشورهای مسلمان باید با تحریمِ کشورهای جنایتکار، فشار حقوقی، قضایی و بین المللی از مسلمانان میانمار حمایت کنند.

وی با اشاره به برخورد محترمانۀ عربستان در سال جاری با حج گزاران خانۀ خدا، در اثر مرعوب شدنِ آن ها به دلیل حمله موشکی قاطعانۀ سپاه به تجاوزکاران گفت: هر کجا برخورد قاطعانه با دشمنان اسلام صورت بگیرد نتیجۀ مثبتی گرفته می شود و در مسئلۀ برجام نیز باید به این گونه پیش می رفتیم تا زمان و سرمایه های بیت المال هدر نرود.

وی با عنوان کردنِ این که اقداماتِ جمهوری اسلامی ایران، امید تمام مسلمانان در جهان است افزود: دولت باید بدون مسامحه کاری و با برخوردی قاطعانه نسبت به دشمنانِ مسلمانان در میانمار و همچنین مسئلۀ نقض عهدِ برجام اقدام مؤثری انجام دهد.

وی در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به روز مباهله و پیروزی پیامبر و اهل بیت در چنین روزی گفت: تعداد اندک یاران پیامبر در این مباهله نشان داد که آنچه در مبارزه علیه باطل مهم خواهد بود، تقوا و نیروی معنوی است.

وی در بخش پایانی خطبه ها با اشاره به در پیش رو بودن روز خانواده و توضیحِ سخن امام حسن (علیه السلام) در مورد ملاک قرار دادنِ تقوای افراد در امر ازدواج، فاصله گرفتن جامعه از این شاخصه را عاملی برای ناپایدار بودن بنیان خانواده در جامعه ذکر کرد.

ارتباط با امام جمعه