دوشنبه 1396/7/3 - 16 : 22
مشخصات امام جمعه
سیدمحمدعلی هاشمی
سیدمحمدعلی هاشمی
كوشك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/31
تقوای الهی و ماه محرم
ارتباط با امام جمعه