پنج شنبه 1398/4/27 - 56 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر كوشك - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سیدمحمدعلی هاشمی
سیدمحمدعلی هاشمی
امام جمعه شهر: كوشك
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کوشک بلوار امام خمینی، دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03133563245
شماره فاکس:
03133565200
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1396/10/1
تقوای الهی و گناه غنا
تقوای الهی و گناه غنا
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه