پنج شنبه 1396/12/3 - 12 : 12
مشخصات امام جمعه
امیر حجتی فرد
امیر حجتی فرد
اژیه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/20
خطبه های بیستم بهمن ماه سال 1396 شهر اژیه
نماز جمعه بیستم بهمن ماه به امامت حجت الاسلام حجتی فرد ایراد گردید .
 

گزیده خطبه ها بدین شرح است :

خطبه اول :
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما:وکسانی که می گویندپروردگاراعذاب جهنم راازمابگردان که عذابش سخت ودائمی است
برطبق روایات پایینترین طبقه جهنم از آن انسان بداخلاق می باشد .
انسان بداخلاق اعمالش فاسد وتوبه اش پذیرفته نمیشود وزندگی اش سخت ودردناک می شود.
مهمترین ویژگی انسان باتقوا خوش اخلاقی در عرصه های مختلف زندگی می باشد


خطبه دوم :
تبریک ایام دهه فجروپیروری انقلاب ودعوت ازمردم برای حضوردرراهپیمایی ۲۲بهمن
گرامی داشت حرکت تاریخی پرسنل نیروی هوایی درروز۱۹بهمن وگرامی داشت شهدای نیروی هوایی
اشاره به رهبری امام خمینی درشکستن حکومت نظامی
نگاهی به دستاوردهای انقلاب پس از گذشت چهاردهه وپشت سر گذاشتن یک دهه جنگ وپس از آن انواع واقسام کارشکنیها وتحریمهای ظالمانه ازسوی مستکبرین وحکومتهای ظالم
اشاره به نبرد نابرابر در طول هشت سال دفاع مقدس واینکه حتی یک وجب از خاک میهن ازدست داده نشد
اداره کشوردرتحریمهای ظالمانه وپیشرفت درمراحل مختلف علمی وعمرانی واقتصادی ونظامی وپزشکی وآموزشی
همیشه باید بهنیمه پرلیوان نگاه شود ونگاه محض تنها به نقاط ضعف کاردرست وصحیح نمیباشد
آزادی ومردم سالاری دینی وانتقاد صحیح به مشکلات وامور معیشتی مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی میباشد
هم اکنون مهمترین وظیفه دولت مبارزه با فقر وبیکاری وفساد اقتصادی ورفع تبعیض وازبین بردن اختلاف طبقاتی میباشد
فساد اقتصادی به طرق مختلف ضربات بسیار سختتر ومهلکتر از تحریمهای ظالمانه به این کشوروارد میکند که باید با آن مبارزه محکم وکوبنده انجام میشود
سخنی بادشمنان این انقلاب نظیر آمریکا واسرائیل وانگلیس :
ملت بزرگ ایران هرقدر دچار سختیها ومشکلات باشند هیچگاه از نظام مقدس اسلامی دست برنداشته وهمیشه وهرجا پشتیبان این نظام مقدس خواهندبود .
ملت بزرگ ایران هیچگاه دشمنیها وقتل وغارتهای دشمنان وانجام تحریمهای ظالمانه وتحمیل یک دهه جنگ وپس از آن ایجاد ناامنی در منطقه وجنگهای نیابتی رافراموش نکرده وباشعار هیهات منا الذله همیشه در مقابل شما دشمنان ا زخدابیخبر ایستادگی خواهد کرد
ملت مسلمان وهمیشه در صحنه ایران با حضور درراهپیمایی حماسی ۲۲بهمن به امپریالیسم جهانی نشان خواهددادکه گفته امام راحل عظیم الشان آمریکا هیچ غلطی نخواهدکرد

ارتباط با امام جمعه