يکشنبه 1397/7/29 - 38 : 0

صفحه ویژه امام جمعه شهر آران و بیدگل - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سیدمحمد موسوی
سیدمحمد موسوی
امام جمعه شهر: آران و بیدگل
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
آران و بیدگل
تلفن دفتر امام جمعه:
031-54724343
شماره فاکس:
031-54726667
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/4/22
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه