دوشنبه 1397/2/3 - 59 : 0

صفحه ویژه امام جمعه شهر اردستان - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
حسن دهشیری
حسن دهشیری
امام جمعه شهر: اردستان
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/1/24
ئر حال حاضر قانون جنگل بر دنیا حاکم است
ئر حال حاضر قانون جنگل بر دنیا حاکم است
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر اردستان
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه